Transactions of Nanjing University of Aeronautics & Astronautics
2019 Acknowledgements to Reviewers
  • Share:

 

 

 

Acknowledgements to  Reviewers

 

 

In 2019, 205 reviewers have devoted their talents and expertise to Transactions of Nanjing University of Aeronauticsand Astronautics. They contributed roughly 300 comments on more than 200 articles, helping more than 700 authors. Transactions of NUAA, on behalf of all our authors and readers, would like to extend our sincere gratitude to all the reviewers! 

Reviewers of 2019

AN Luling

AN Xiaomin

Boisse Philippe

Boulkroune, Abdesselem

BU Feifei

Burdzik Rafal

CAO Qunsheng

CAO Ruiwu

CAO Yunfeng

CHAN Chenwei

CHAN Yong

CHEN Haixin

CHEN Hongtao

CHEN Mou

CHEN Renwen

CHEN Shaolin

CHEN Songchan

CHEN Weijian

CHEN Yuzhong

CHEN Zengqiang

Choi Seung Bok

CHU Jianbo

CUI Qimei

DAI Hua

DAI Qiumin

DAI Qiumin

DING Wenfeng

DONG Hao

DONG Xiwang

Dori Dov

DUAN Haibin

FAN Fengxian

FENG Qibo

FENG Jian

FU Yuchan

GEN Jianghui

GONG Rongfang

GU Yingsong

GU Zhenyu

GUO Xiaoqiang

GUO Yu

HAN Jinglong

HAN Xingsi

HAO Peng

HE Huan

HE Ning

HE Shawei

HE Jun

HU Mingli

HU Shaolin

HU Qingwu

HUANG Jiamin

HUANG Jun

HUANG Xiaoming

HUANG Xuzhen

HUANG Yongxian

HUO Junzhou

JI Lucheng

JIA Xiujie

JIANG Bin

JIANG Zhigang

JIN Dongping

KANG Guohua

Kanjanawanishkul, Kiattisin

KE Yinglin

LAI Jizhou

LI Chuanpeng

LI Congbo

LI Dawei

LI Fangyi

LI Jun

LI Lianming

LI Lizhou

LI Pengyang

LI Xintao

LI Xuesong

LI Yong

LI Zhongqun

LI Kevin W.

LIYangyang

LIAO Gongyun

LIU Linfeng

LIU Rongmei

LIU Shaobin

LIU Weiqiang

LIU Xiexi

LIU Xin

LIU Zhenyu

LIU Jian

 LIU Ning

LIU Tingting

LIU Yanbin

LYU Mangen

LUO Shaokai

MAO Yongyi

MENG Longhui

MENG Xuanshi

MENG Junhui

MIAO Rui 

PAN Minghai

PENG Kemao

PI Dechang

QI Hong

QIU Jinhao

QIU Lie

REN Shengle

REN Xiaoyong

Safeea Mohammad

SHEN Jianxin

SHEN Xing

Shiau Chao-Cheng 

SHU Feng

SONG Wenping

SUN Honghua

SUN Jianhong

SUN Zhaowei

SUN Bo

SUN Guangyong

SUN Han

TAN Xiaoyang

TANG Dunbiong

TANG Xinming

TIAN Feng

TIAN Sheng

WANG Bo

WANG Daobo

WANG Feng

WANG Huizhen

WANG Jinjun

WANG Shengnan

WANG Shijin

WANG Shuting

WANG Tong

WANG Xiaowei

WANG Xinhua

WANG Xinwei

WANG Zhingyuan

WANG Chengpeng

WANG Yanjun

WEI Jiadan

WEI Zhiyong

WEN Weidong

WEN Xin

WU Fuqiang

WU Honghao

WU Huibin

WU Jun

WU Yihua

WU Yipeng

WU Zhe

WU Hao

WU Huibin

XIA Pinqi

XIE Gongnan

XIE Jian

XIONG Jiaotao

XU Changyue

XU Chao

XU Cheng

XU Feng

XU Guohua

XU Haiyan

XU Wenfu

Xu Chengting

XUE Hongqian

YA Zhongfu

YAN Yingwen

YANG Baoying

YANG Minglei

YANG Weihua

YAO Weixing

YAO Yao

YE Nan

Yohannan Johnson

YU Xiangbin

YU Li

YUE Lin

YUE Guoqiang

ZHANG Jianhui

ZHANG Jingzhou

ZHANG Junfeng

ZHANG Ke

ZHANG Li

ZHANG Shuhai

ZHANG Xiaofei

Zhang Fumin

ZHAO Guoyong

ZHAO Liqiang

ZHAO Min

ZHAO Wanzhong

ZHAO Xinming

ZHAO Yinfei

ZHAO Yongqiang

Zhao Baojun

ZHEN Ziyang

ZHOU Chao

ZHOU Haibo

ZHOU Jin

ZHOU Laishui

ZHU Jinfu

ZHU Shunpeng

ZHU Wenfeng

ZHU Weiyu

ZOU Yulong

Published date:2020-01-13Click:

Current Issue


Volume , No.

Table of Contents

Archive

Volume

Issue

Most Read

Most Cited

Most Downloaded

Close